News

28 March 2024

Из штампе је изашао CD (mp3) „Спаси Господи људи Твоја – Српско црквено појање – из манастирских певница – друга половина 20. века”, треће издање у едицији „Звучна ризница Музиколошког института САНУ“. Основни садржај диска чине теренски снимци црквеног појања које су, у манастирима у Србији, сачинили др Димитрије Стефановић и др Даница Петровић. Архивски звучни материјал за објављивање је приредио тонмајстор Зоран Јерковић, а уредник издања је др Наташа Марјановић.

Припрема снимака за објављивање суфинансирана је од стране Министарства културе и информисања и Фонда за науку Републике Србије.

***

The CD (mp3) “O Lord, Save Thy People – Serbian Church Chant in the monasteries in Serbia in the second half of the 20th century”, the third edition of the “Sound Treasury of the Institute of Musicology SASA”, was published. The edition is based on field recordings of church chant, made by Dr. Dimitrije Stefanović and Dr. Danica Petrović, in monasteries in Serbia. The recordings went through post-production of sound engineer Zoran Jerković and were edited by Dr. Nataša Marjanović.

The sound recordings were prepared for publishing supported by the Ministry of Culture and by the Science Fund of the Republic of Serbia.

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/16300

20 March 2024

У организацији Музиколошког института САНУ јуче је одржан округли сто под називом “Музика и мигранти у 21. веку”. Говорили су др Ивана Медић (Музиколошки институт САНУ), Бошко Простран (Уметнички дуо Доплгенгер/Факултет за медије и комуникације), др Теодора Јовановић (Етнографски институт САНУ) и др Марија Думнић Вилотијевић (Музиколошки институт САНУ). Модераторка је била др Марија Маглов (Музиколошки институт САНУ). Догађај је организован у оквиру пројекта “Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

20 March 2024

У данашњој емисији “Од злата јабука” на Радио Београду 2 (20. март у 11 ч.), коју је уредила Драгана Маринковић, др Марија Думнић Вилотијевић представиће издање “Народна музика Врања”.

13 March 2024

Поштоване колеге, сарадници и пријатељи,

Позивамо Вас да присуствујете округлом столу 

МУЗИКА И МИГРАНТИ У 21. ВЕКУ 

Уторак, 19. март 2024. године, 

с почетком у 16 сати

Сала 101, I спрат

Кнез Михаилова 36, Београд

Учеснице и учесници: 

др Ивана Медић (Музиколошки институт САНУ)

др Марија Думнић Вилотијевић (Музиколошки институт САНУ)

др Теодора Јовановић (Етнографски институт САНУ)

Маја Лалић (Миксер)

Бошко Простран (Уметнички дуо Доплгенгер/Факултет за медије и комуникације) 

Иако су теме мигрирања (емиграције, имиграције, избеглиштва, дијаспоре) окупирале истраживаче из различитих друштвених и хуманистичких дисциплина и много пре друге деценије 21. века, скорашња друштвено-политичка криза донела је у први план како постојећа и нова истраживања тих тема, тако и потребу практичног рада с мигрантима које су своје ново (привремено или стално) пребивалиште налазили у различитим европским земљама. Иницијатива о покретању овог разговора дошла је након искустава сарадника на радном пакету „Should I Write or Should I Act“ којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић (у оквиру пројекта “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” руководитељке др Иване Медић), а која је са тимом сарадника спровела низ радионица, разговора и концерата са становницима Центра за азил у Крњачи. Практична и теоријска знања стечена током рада на овом пројекту биће представљена заједно са знањима и  резултатима колега и колегиница који су из перспективе науке, уметности и активизма били у дијалогу са људима који су искусили континуирана измештања. 

Модераторка: др Марија Маглов (Музиколошки институт САНУ)

*Догађај је организован у оквиру пројекта “Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије. 

#fondzanauku #appmes #ideje

7 March 2024

Forum of the Institute of Musicology SASA

Chris Dromey (Middlesex University, London)

RETHINKING APPLIED MUSICOLOGY

Serbian Academy of Sciences and Arts, 7 March 2024

#fondzanauku #ideje #appmes

1 March 2024

***Please see English version below.

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

Крис Дроми

НОВО ПРОМИШЉАЊЕ ПРИМЕЊЕНЕ МУЗИКОЛОГИЈЕ

Четвртак, 7. март 2024. године, 

с почетком у 12 сати

Сала 102, I спрат

Кнез Михаилова 36, Београд

Предавање ће бити одржано на енглеском језику.

РЕЗИМЕ

Примењена музикологија је некад била поље искључиво везано за друштвено-политичке и перформативне контексте музике (Seeger, 1944; Stevens, 1980). Данас, међутим, она обухвата истраживања и праксе у разноврсним областима, као што су психологија, екомузикологија, органологија, форензичка музикологија, музичка терапија и друге гране музикологије усмерене ка јавности. У овом предавању, Крис Дроми ће покушати да објасни овај убрзани развој дисциплине представљањем хронологије богате историје примењене музикологије и разматрањем веза које ће је карактерисати у будућности. Ослањајући се на истраживање спроведено за потребе зборника који је уредио, “The Routledge Companion to Applied Musicology”, Дроми ће изложити две скорашње сарадње у области примењене музикологије. Прва је сарадња с музичким терапеутом Колином Ендјруом Лијем (Colin Andrew Lee), током које је проблематизовано питање како музичко вредновање може утицати на здравствено стање и, обрнуто, шта музиколози могу да науче када се музика примењује на овакав начин. Други пример је сарадња с Констанцом Вимер (Constanze Wimmer), стручњакињом из области проучавања ангажовања публике, током које је разматрано како поједини сегменти индустрије класичне музике одговарају на идеје културне демократизације и промишљају нове приступе ангажовању публике. 

БИОГРАФИЈА

Др Крис Дроми (Chris Dromey) је ванредни професор на департману за музику и менаџмент у уметности на Универзитету Мидлсекс у Лондону. Уредио је два зборника, “The Routledge Companion to Applied Musicology” (2023) и “The Classical Music Industry” (Routledge, 2018, коуредник са Џулијом Хаферкорн). Аутор је монографије “The Pierrot Ensembles: Chronicle and Catalogue, 1912–2012” (Plumbago, 2013), посвећене стогодишњици извођења “Пјероа месечара”, у којој испитује утицај овог Шенберговог дела. Дромијева скорашња истраживања објављена су у зборницима “Musics With and After Tonality: Mining the Gap” (Routledge, 2022) и “Stravinsky in Context” (Cambridge University Press, 2021), као и у часопису “Tempo” (о активностима и наслеђу англо-бразилског ансамбла Grupo Novo Horizonte de São Paulo, 1988–99).

Модераторка: др Ивана Медић

*Предавање је организовано у оквиру пројекта Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије. 

***

Dear colleagues, collaborators and friends!

We invite you to the upcoming lecture at the Forum of the Institute of Musicology SASA: 

Chris Dromey

RETHINKING APPLIED MUSICOLOGY

Thursday, March 7 2024 

12 PM

Hall 102, 1st Floor

Knez Mihailova 36, Belgrade

The lecture will be in English. 

RESUME 

Applied musicology was once a field concerned exclusively with music’s socio-political or performative contexts (Seeger, 1944; Stevens, 1980). Today, however, it encompasses studies and practices in areas as diverse as psychology, ecomusicology, organology, forensic musicology, music therapy, and other public-oriented musicologies. In this talk, Chris Dromey tries to make sense of these rapid advances by chronicling applied musicology’s rich history and considering the connections that will characterise its future. Drawing on his research for and assembly of “The Routledge Companion to Applied Musicology”, he reports on two of his most recent applied-musicological collaborations: one with music therapist Colin Andrew Lee, asking how musical judgements can benefit health outcomes and, conversely, what lessons musicologists can learn when music is used in such a specific way; and another with audience engagement expert Constanze Wimmer, examining how parts of the classical music industry are responding to cultural democratisation and rethinking approaches to public engagement. 

BIOGRAPHY

Dr Chris Dromey is Associate Professor in Music at Middlesex University. His publications include the edited collections “The Routledge Companion to Applied Musicology” (2023) and “The Classical Music Industry” (Routledge, 2018, co-edited with Julia Haferkorn), and the monograph “The Pierrot Ensembles: Chronicle and Catalogue, 1912–2012” (Plumbago, 2013), which celebrated the centenary and examined the influence of Schoenberg’s “Pierrot lunaire”. Chris’s other recent research can be found in “Musics With and After Tonality: Mining the Gap” (Routledge, 2022), “Stravinsky in Context” (Cambridge University Press, 2021), and the journal “Tempo” (on the activities and legacy of the Anglo-Brazilian ensemble Grupo Novo Horizonte de São Paulo, 1988–99).

Moderator: Ivana Medić, PhD

*The lecture is organized within the project Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES; бр. 7750287), supported by the Science Fund of the Republic of Serbia. 

#appmes #fondzanauku #ideje

21 November 2023

Мср Никола Зекић данас је био гост Форума Музиколошког института и одржао предавање “Обрад Ђурин: музичка биографија”, а модератор је била др Данка Лајић Михајловић, научни саветник Института.

*Предавање је организовано у оквиру пројекта Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES, br. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије. #appmes #fondzanauku

17 November 2023

Dr Ivana Medić, Dr Marija Dumnić Vilotijević and Dr Marija Maglov are participating in the Annual Conference of the Austrian Musicological Society, hosted by the Gustav Mahler University for Music in Klagenfurt, and dedicated to Applied (Ethno-)Musicologies. They are presenting results of the research project Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES), financed by the Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia (2022-24). #fondzanauku #appmes

14 November 2023

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

Никола Зекић

ПЕВАЧ ОБРАД ЂУРИН: МУЗИЧКА БИОГРАФИЈА

Уторак, 21. новембар 2023. године,

с почетком у 12 сати

Сала 101, I спрат

Кнез Михаилова 36, Београд

РЕЗИМЕ

Излагање има за циљ да допринесе српској музичкој историографији представљањем мало познатог српско-америчког певача Обрада Ђурина (1885–1968). Проучену грађу чине текстови из америчке периодике, првенствено из часописа Musical America и Musical Courier, а специфичне изворе чине плоче на 78 обрта у минути из колекција Стивена Козобарића, Чарлса Дебевеца и Николе Зекића. У оквиру реконструкције професионалне биографије Обрада Ђурина посебна пажња биће посвећена његовом музичком образовању и јавним наступима, док ће плоче бити основ за разматрање његовог учешћа у дискографској индустрији и анализу певачког стила овог, својевремено успешног тенора. Током излагања ће као илустрације бити емитовани преснимци с плоча обезбеђени дигитализацијом, па ће бити речи и о овом процесу, нарочито из перспективе специфичности снимака акустички различитих извора и изазова њиховог научног тумачења. 

*Предавање је организовано у оквиру пројекта Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије. #appmes #fondzanauku

БИОГРАФИЈА

Никола Зекић је рођен 1995. у Беранама. Основно образовање је стекао у Заводу за школовање и професионалну рехабилитацију инвалидне дјеце и омладине у Подгорици, а упоредо је похађао Умјетничку школу за музику и балет „Васа Павић”. Определио се за професионално бављење музиком, па је у школи „Васа Павић” завршио Одсјек за музичку теорију. У трећем разреду средње школе (2012/13) био је на размени у Сједињеним Америчким Државама. Средње образовање завршио је просеком 5,0 и проглашен је „ђаком генерације”. На Факултету музичке уметности у Београду, Одсек за етномузикологију, завршио је основне и мастер студије. Мастер рад под насловом Јеврејско-српски асимилати у урбаном и семируралном вокалном наслеђу Србије, рађен под менторством проф. др Сање Радиновић, одбранио је 2021. године. Учесник је неколико научних и стручних скупова. Тренутно је ангажован на дигитализацији грамофонских плоча у Народном музеју Црне Горе.

Модератор: др Данка Лајић Михајловић

11 November 2023

Dr Marija Maglov i dr Bojana Radovanović, naučne saradnice Muzikološkog instituta SANU, učestvovale su na naučnom skupu “How does ‘your’ music sound” na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani.

Dr Maglov je koautorski s dr Jelkom Vukobratović prezentovala rad “It’s Sounding Light and Yugoslav: Contributions by Recording Researchers to the Understanding of Genesis of Zabavna Music”,

dok je dr Radovanović učestvovala na na okruglom stolu posvećenom studijama popularne muzike u Jugoistočnoj, Istočnoj i Centralnoj Evropi (IASPM Roundtable: Popular Music Studies in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Key Themes, Methodological Approaches, Institutional Problems and Good Practices).

Učešća na konferenciji finansirali su Fond za nauku Republike Srbije (projekat APMESS) i Međunarodna asocijacija za studije popularne muzike (IASPM).

Alpenecho

Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

IASPM: International Association for the Study of Popular Music

#fondzanauku #appmes #IASPM

31 October 2023

U Konaku kneginje Ljubice, sinoć je održan muzičko-govorni program “U prepletu s muzikom i plesom Burundija”. Na programu su bile pesme i plesovi iz Burundija u izvođenju Šanel i Imelde, te dve umetničke kompozicije: “Burundijska svita” Stanislave Gajić u izvođenju Andrijane Pantić (flauta), Jovana Aćimovića (klarinet) i Bogdana Đuranovića (fagot), kao i “Glas izdaleka” Dorotee Vejnović u izvođenju Dorotee Vejnović (elektronika) i Jelene Jovanov (perkusije). Muzikološke i etnomuzikološke komentare izvođenja i terenskih snimaka tradicionalne narodne, duhovne i popularne muzike Burundija, pružili su saradnici Muzikološkog instituta dr Marija Dumnić Vilotijević, dr Miloš Marinković i dr Vanja Grbović. Prisutnima se obratila i dr Ivana Medić, vođa projekta “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES)”, u okviru koga je organizovan ovaj događaj, a koji finansira Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia. #appmes #fondzanauku

Događaj su finansijski podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda. 

Fotografije: @amiralofficial07, Ivana Medić, Miloš Bralović

26 October 2023

У преплету с музиком и плесом Бурундија

Музиколошки институт Српске академије наука и уметности реализује пројекат „Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES)“ који финансира Фонд за науку Републике Србије, и овом приликом биће презентован део достигнућа.

Музичко-говорни програм у организацији Музиколошког института САНУ поставља у фокус представљање досадашњих резултата истраживачког пројекта обезбеђујући могућност посетиоцима да и сами непосредно упознају музику и плес ове источноафричке земље кроз слушање теренских снимака и наступ плесачица и певачица из Бурундија, а посебну пажњу привлачи рецепција музике Бурундија у Србији кроз композиторско стваралаштво домаћих ауторки. На програму ће бити два плеса и две песме из Бурундија, две композиције инспирисане музиком Бурундија, као и етномузиколошки и музиколошки коментари (др Марија Думнић Вилотијевић, др Милош Маринковић, др Вања Грбовић). Биће изведена следећа дела:

„Amagaba”, „Umukenye zi w’umwizigirwa”, „Ntacica nk’irugu”, „Muiza uranje Burundi”, изводе Шанел и Имелде,

„Глас издалека”, Доротеа Вејновић, 2022, изводе: Доротеа Вејновић (електроника), Јелена Јованов (перкусије)

„Бурундијска свита”, Станислава Гајић, 2022, изводе: Андријана Пантић (флаута), Јован Аћимовић (кларинет), Богдан Ђурановић (фагот)

Невелика заједница Бурундијаца у Србији постоји захваљујући недавном избеглиштву из Бурундија, те је упознавање с музиком и плесом ове земље коинцидирало с уклапањем придошлица у живот у Београду. Богатећи сазнања о музици и плесу, отварали смо питања наше позиције у истраживању, поимања туђе традиционалне народне музике, значаја популарне музике, третмана колонијалног наслеђа, домета примењене етномузикологије и музикологије. Овим представљањем истраживања настоји се да се широј јавности у Београду пруже увиди у прва уметничка дела инспирисана миграцијом из Бурундија у Србију (захваљујемо се Сокоју на подршци извођења дела српских композиторки у едукативне сврхе), да се прикаже музика избеглица који живе у Београду, као и да се помогне афирмација музике и плеса Бурундијаца у Србији.

Догађај се реализује уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије и Секретаријата за културу Града Београда.

Програм почиње у понедељак 30. октобра 2023. у 19 часова у Конаку кнегиње Љубице (Кнеза Симе Марковића 8, Београд). Улаз је слободан.

Добродошли!

19 October 2023

Dr Marija Dumnić Vilotijević, viša naučna saradnica Muzikološkog instituta SANU, učestvovala je u radu zajedničke 54. IASA Konferencije i 4. ICTMD Foruma. Događaj je održan od 10. do 15. septembra 2023. na Istanbulskom univerzitetu (Turska). Tom prilikom predstavila je rad “Challenges and perspectives of archiving music and dance of migrant communities in Serbia” (nastao u okviru projekta APPMES). Učestvovala je u radu Planskog i Programskog odbora konferencije. Reizabrana je za Predsednicu IASA Sekcije istraživačkih arhiva i postala je kourednica “IASA Journal”.

Više o konferenciji: https://2023.iasa-web.org/.

16 October 2023

ГОСТОВАЊЕ ПРОФ. ДР ТАМАЗА ГАБИСОНИЈЕ И ХОРА „ИЛИЕЛЕБИ“ СА УНИВЕРЗИТЕТА ИЛИЈА У ТБИЛИСИЈУ, ГРУЗИЈА, ПО ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ

У периоду од 6. до 11. октобра у Београду је, на позив Музиколошког института САНУ и Културног центра Топола, а на препоруку др Јелене Јовановић, научног саветника, гостовао проф. др Тамаз Габисонија, ванредни професор на Универзитету Илија у Тбилисију, Грузија, са члановима Студентског хора за народне песме „Илиелеби“ овог Универзитета. 

Током боравка у Тополи, проф. др Габисонија и хор „Илиелеби“ имали су у организацији Културног центра наступ у оквиру концерта и певачку радионицу. 

Концерт је одржан у оквиру фестивала Сусрети младих певачких група Србије, одржаном по дванаести на Винском тргу у Тополи, 8. октобра у 12 часова. Извели су програм који чине четири грузијске традиционалне сеоске и градске песме. На истом концерту је наступило још четири ансамбла из Србије који негују српске традиционалне песме у облику најближем оригиналном: КУД „Димитрије Котуровић“ из Раковице, Београд (руководилац: Вишња Караклајић), КУД „Опленац“, Топола (руководилац: Маја Стањевић Петровић), Средње школе Брус и Музичке школе „Стеван Христић“, Крушевац, одељење у Брусу (руководилац: мср Марија Милосављевић, етномузиколог) и Одсек за српско традиционално певање и свирање Музичке школе „Мокрањац“, Београд (руководилац: проф. Милица Ђорђевић, етномузиколог). 

У сали КЦ у Тополи је истог дана одржана и једноипочасовна радионица грузијског и српског певања; са учесницима фестивала радили су проф. др Габисонија и др Јелена Јовановић, уз помоћ мср Љубице Поповић, етномузиколога, сарадника КЦ, и хора „Илиелеби“.

По доласку у Београд, гости из Грузије имали су такође интензиван програм: проф. др Габисонија је 9. октобра у 12 часова у оквиру Форума Музиколошког института САНУ одржао предавање на тему Основни чиниоци идентификовања грузијске традиционалне музике и њеног извођења; истог дана у 18 часова хор „Илиелеби“ имао је концерт грузијских традиционалних песама у Галерији САНУ. Сутрадан, 10. октобра, проф. др Габисонија одржао је двочасовну радионицу са полазницима из Београда и уз учешће чланова хора „Илиелеби“, под насловом Грузијска традиционална артикулација на примеру народних песама. 

Гостовање је било изузетно успешно; цео програм је био изведен са врхунском професионалном лакоћом и радошћу, својственим искусним стручњацима и заљубљеницима у свој позив. Међусобни сусрет етномузиколога, студената етномузикологије и младих певача из двеју културно и географски у многом погледу блиских земаља, био је плодоносан и инспиративан. Домен апликативне етномузикологије на међународном нивоу, са њеним постулатима, питањима и методама, добио је овом разменом искустава из Србије и Грузије вредан допринос који ће значити научницима и извођачима у обема културним срединама. Радујемо се томе и надамо се да ће и убудуће бити прилике за сличне размене и сусрете. 

*Догађаји су организовани у оквиру пројекта Примењена музикологија и етномузикологија у Србији – Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

#appmes #fondzanauku

3 October 2023

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

Тамаз Габисонија 

ОСНОВНИ ЧИНИОЦИ ИДЕНТИФИКОВАЊА ГРУЗИЈСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ И ЊЕНОГ ИЗВОЂЕЊА

Понедељак, 9. октобар 2023. године,

с почетком у 12 сати

Сала 102, I спрат

Кнез Михаилова 36, Београд

Предавање ће бити одржано на енглеском језику. 

РЕЗИМЕ

Појам грузијске традиционалне музике укључује две основне гране: грузијску народну музику и грузијско православно црквено појање, премда се ове две области у стилском погледу веома разликују међу собом. Ипак, у савремено доба и певање и појање пролазе кроз врло сличне процесе са тачке гледишта извођења и функционалности. 

Пут развоја грузијске традиционалне музике претрпео је значајне промене за време совјетског историјског периода, када је интензивирана политика управљања  фолклором. Потребно је рећи да такав однос и у данашње време има своје значење за народну уметност. 

Питање аутентичности је увек актуелно, како у области грузијског музичког фолклора, тако и у устројењу црквеног појања. Наше предавање је посвећено управо овој теми. Настојаћемо да истакнемо и објаснимо идентификаторе који нас данас на најбољи начин упознају са грузијским традиционалним музичким језиком и са типичним начинима његовог извођења. Предавање ће такође садржати кратак преглед дијалекатских, жанровских и музичко-стилистичких особености грузијских народних песама, инструменталне музике и црквеног појања. 

БИОГРАФИЈА

Проф. др Тамаз Габисонија, етномузиколог, од 2011. предаје на Државном универзитету Илија у Тбилисију. Радио је на Државном конзерваторијуму у Тбилисију, у Међународном центру за проучавање традиционалне полифоније, предавао је на Институту за културу Тбилисија и на Високој школи за црквено појање „Гиорги Мтацминдели”. Дуго година је активан као појац и диригент црквених хорова у православним црквама у Грузији. Резултате својих истраживања презентовао је на конференцијама широм света. Руководи теренским истраживањима у Грузији и иностранству. Члан је Управног одбора Удружења композитора и музиколога Грузије.

Модератор: др Јелена Јовановић

Предавање је организовано у оквиру пројекта Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES, који финансира Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

#appmes #fondzanauku

24 June 2023

Terensko istraživanje u Centru za tražioce azila u Krnjači i radionice na kojima je pripreman koncert migranata iz Burundija i Etiopije, kao i sam koncert u sklopu otvaranja izložbe “Umetnost uprkos svemu”, realizovani su uz finansijsku podršku Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i Ministarstva kulture Republike Srbije. #fondzanauku  #appmes #ideje

24 June 2023

AFRO FESTIVAL 2023 otvoren je juče svečanim otvaranjem izložbe “Umetnost, uprkos svemu – savremena afrička umetnost iz zbirke Ilije Gubića” kustoskinje Aleksandre Gačić. O izložbi, njenoj postavci u našem muzeju, značaju i značenju u savremenom trenutku govorile su dr Marija Aleksić, direktorka MAU i dr Ivana Bašičević Antić, direktorka Muzej Naivne i Marginalne Umetnosti / Museum of Naïve and Marginal Art 

Izložbu je otvorio i nastup “Sounds od East Africa” i “NG Kids” organizovan u saradnji sa Muzikološki institut SANU – Institute of Musicology SASA ispred koga su se obratile dr Marija Dumnić i dr Marija Maglov.

Danas vas očekujemo od 10 do 18 časova sa bogatim programom u MAU! 

Ilija Gubic 

Foto: Piroški Marija 

AFRO FESTIVAL 2023 was opened yesterday evening with the opening of the exhibition “Art, In Spite of Everything – Contemporary African Art from the Ilija Gubić Collection”, curated by Aleksandra Gačić. Marija Aleksić, PhD,director of the MAU and Ivana Bašičević Antić, PhD, director of the Museum of Naive and Marginal Art spoke about this exhibition, its meaning and importance in our museum and contemporary moment. The exhibition was opened with the performance”Sounds of East Africa” and “NG Kids” organized in collaboration with The Institute of Musicology SASA. 

Today, the program starts at 10 a.m. Join us! 

Photo: Marija Piroški

24 June 2023

Концерт Музика и плес у покрету /Concert Moving music and dance

У оквиру „Афро фестивала” – „Уметност, упркос свему – савремена афричка уметност из збирке Илије Губића” (кустос: Александра Гачић) у Музеј афричке уметности (Андре Николића 14, Београд) у петак, 23. јуна 2023. у 18 часова изведен је концерт „Музика и плес у покрету” у заједничкој организацији Музиколошког института САНУ и Музеја афричке уметности, који је осмислила и припремила др Марија Думнић Вилотијевић са сарадницима. Настојећи пре свега да избеглицама боравак у новој и удаљеној средини буде прихватљивији, да буде подржана њихова потреба да на афирмативан начин прикажу своју културу широј друштвеној заједници у Србији, а потом и да у Србији буду обогаћена сазнања о музици и плесу земаља источне Африке, кроз серију извођачких радионица које су етномузиколошки вођене, припремљен је концерт традиционалних народних, као и савремених популарних песама и плесова из Бурундија и Етиопије. На програму су биле кореографије савременог афробит плеса, импровизације на мембранофоним ударачким инструментима, као и успаванке, религијске, љубавне и свадбене песме из обе земље, у аранжманима који су били могући у условима миграције и који су у складу с естетским вредностима извођача. Нумере су извели солисти из аматерских групa певача, свирача и плесача, који су се у својим земљама порекла на различите начине бавили музиком и плесом, “Sounds of East Africa” и “NG Kids”. Музиколошки институт САНУ захваљује ce на помоћи у организацији Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, Центру за азил у Крњачи и Музеју афричке уметности, као и Центру за кризну политику и реаговање из Београда на уступљеним музичким инструментима. Финансијска подршка добијена је од Сектора за савремено стваралаштво и Кабинета министра културе Републике Србије, Фонд за науку Републике Србије (пројекат “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, бр. 7750287) и Секретаријата за културу Града Београда. Овим концертом подржан је дан обележавања Међународног дана избеглица, који су установиле Уједињене нације (20. јун). 

#appmes #fondzanauku #ideje 

Аутори фотографија: Марија Пирошки, Душко Вукић и Ивана Медић. 

Concert “Moving Music and Dance” Friday, 23 June 2023, at 6 pm, the opening of the exhibition “Art, in Spite of Everything – Contemporary African Art from the Collection of Ilija Gubić” (curator: Aleksandra Gačić), within “Afro Festival” Aiming to make the refugees’ stay in a new and distant environment more convenient, to support their need to present their culture in an affirmative way to the wider social community in Serbia, and to enrich knowledge about the music and dance of East African countries in Serbia, through a series of ethnomusicologically guided performance workshops, a concert of traditional folk, as well as contemporary popular songs and dances from Burundi and Ethiopia was prepared. Thee program was included choreographies of contemporary afrobeat dance, improvisations on membranophone percussion instruments, as well as lullabies, religious, love and wedding songs from both countries, in arrangements that were possible in the conditions of migration and that are in accordance with the aesthetic values of the performers. The songs was performed by soloists from the amateur groups of musicians and dancers, who were engaged in music and dance in different ways “Sounds of East Africa” and “NG Kids”, in their countries of origin. The Institute of Musicology SASA would like to thank the Commissariat for Refugees and Migration of the Republic of Serbia and the Asylum Center in Krnjača, the Museum of African Art, for the help in organization, as well as the Center for Crisis Policy and Response from Belgrade for the musical instruments provided. Financial support was received from the Sector for Contemporary Creativity and the Cabinet of the Minister of Culture of the Republic of Serbia, the Science Fund of the Republic of Serbia (project “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, no. 7750287) and the Secretariat for Culture of the City of Belgrade. This concert was supported the celebration of World Refugee Day, established by the United Nations (June 20th) 

#appmes #fondzanauku #ideje 

Photo by Marija Piroški, Duško Vukić i Ivana Medić.

20 June 2023

Danas je #WorldRefugeeDay i prilika da se setimo brojnih ljudi koje smo decenijama upoznavali kada su u Srbiji potražili utočište.

Projekat Muzikološki institut SANU – Institute of Musicology SASA  #APPMES kojim rukovodi Ivana Medić  pružio mi je priliku da sa sjajnim saradnicima, Marija Maglov , Milošem Marinkovićem i prevodiocem Milenom Rojai, radim na tome da izbeglicama pomognem da izraze svoje identitete kroz muziku i ples, kao i da to predstave široj društvenoj zajednici u Beogradu. Izuzetno etnomuzikološki dinamično istraživanje koje je prethodilo najavljenom događaju omogućio nam je svojom predusretljivošću Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Muzej afričke umetnosti / The Museum of African Art ugostiće koncert “Muzika i ples u pokretu” koji smo pripremili, i to u okviru otvaranja izložbe “Umetnost uprkos svemu — Savremena afrička umetnost iz zbirke Ilije Gubića” (kustos: Aleksandra Gačić) i Afro festivala (pogledajte njihov bogat program: https://www.mau.rs/…/2067-welcome-to-afro-festival-2023…). Hvala Sektoru za savremeno stvaralaštvo i Kabinetu Ministarstva kulture Srbije i Sekretarijatu za kulturu Beograda na finansijskoj podršci realizacije nastupa!

Nastupiće sjajna afrobeat plesna grupa iz Budžumbure “NG Kids”, kao i “Sounds of East Africa”, pevačko-sviračka grupa koja je oformljena za ovu priliku — izvešće tradicionalne i popularne pesme iz Burundija i Etiopije, kao i instrumentalne improvizacije.

23. jun 2023. u 18 č, Andre Nikolića 14 — DOBRODOŠLI!

20 June 2023

Музиколошки институт САНУ Вас са задовољством позива на отварање изложбе у оквиру „Афро фестивала” – „Уметност, упркос свему – савремена афричка уметност из збирке Илије Губића” (кустос: Александра Гачић) у Muzej afričke umetnosti / The Museum of African Art (Андре Николића 14, Београд) у петак, 23. јуна 2023. у 18 часова. Том приликом биће изведен концерт „Музика и плес у покрету” у заједничкој организацији Музиколошког института САНУ и Музеја афричке уметности, који је осмислила и припремила др Марија Думнић Вилотијевић с тимом.

Настојећи пре свега да избеглицама боравак у новој и удаљеној средини буде прихватљивији, да буде подржана њихова потреба да на афирмативан начин прикажу своју културу широј друштвеној заједници у Србији, а потом и да у Србији буду обогаћена сазнања о музици и плесу земаља источне Африке, кроз серију извођачких радионица које су етномузиколошки вођене, припремљен је концерт традиционалних народних, као и савремених популарних песама и плесова из Бурундија и Етиопије. Идеја овог концерта јесте да прикаже позитивне аспекте измештања и прекограничне мобилности у геополитичком смислу, односно да потпомогне ширење мреже културних контаката – миграцијом и путевима избеглица путују и музика и плес, па се овим креативним изразима превазилазе различите друштвене границе и настају нова културна богаћења.

На програму ће бити кореографије савременог афробит плеса, импровизације на мембранофоним ударачким инструментима, као и успаванке, религијске, љубавне и свадбене песме из обе земље, у аранжманима који су били могући у условима миграције и који су у складу с естетским вредностима извођача. Нумере ће извести солисти из аматерских групa певача, свирача и плесача, који су се у својим земљама порекла на различите начине бавили музиком и плесом, “Sounds of East Africa” и “NG Kids”.

Овим концертом подржава се обележавање Међународног дана избеглица, који су установиле Уједињене нације (20. јун).

Концерт је организован у оквиру радног пакета “Should I Write or Should I Act: Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia Today” којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић, унутар пројекта “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, који финансира Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

#appmes #fondzanauku

30 May 2023

У понедељак, 29. маја, у препуној сали одржан је округли сто посвећен теми „Музички фестивали у Србији између наслеђа и индустрија”. На догађају су говорили: др Соња Маринковић, др Јелена Јанковић-Бегуш, Ненад Радосављевић, др Ивана Медић и др Данка Лајић Михајловић, модератор. 

Округли сто је организован у оквиру пројекта Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, који финансира Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia. Тема фестивала посебно се обрађује у оквиру радног пакета “Safeguarding of Music as Cultural Heritage: Aspects of Institutionalisation and Technologisation”, чији је координатор др Лајић Михајловић.

#appmes #fondzanauku

17 May 2023

Музиколошки институт САНУ организује округли сто посвећен теми „Музички фестивали у Србији између наслеђа и индустрија” у понедељак, 29. маја 2023. у 12.00 сати, у згради института САНУ (Кнеза Михаила 36, сала 101 – I спрат).

Јавни разговори о музичким фестивалима у организацији Музиколошког института САНУ су део активности на пројекту ”Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, који финансира Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia. Наиме, у оквиру једне од пројектних тема, која пажњу усмерава ка институционализацији и технологизацији музике (Safeguarding of Music as Cultural Heritage: Aspects of Institutionalisation and Technologisation), иницирано је конструктивније умрежавање актера од значаја за (ре)организацију музичких фестивала у Србији, а све у складу с виђењем културе као једног од стубова одрживог развоја човечанства. Овакви разговори су већ вођени у оквиру фестивала традиционалне музике и плеса у Кучеву и Бољевцу 2022. године. Овом приликом посебна пажња биће посвећена улози музиколога и етномузиколога у организацији и реализацији фестивала. Циљ активности је артикулисање начина за конструктивнију примену искустава научника у обликовању и спровођењу културних политика.

Разговор ће уводним речима отворити:

– др Соња Маринковић, музиколог, редовни професор на Факултету музичке уметности, селектор Фестивал Мокрањчеви дани у Неготину

– др Јелена Јанковић-Бегуш, музиколог, уредник програма у Центру београдских фестивала и продуцент фестивала БЕМУС Bemus Cebef

– Ненад Радосављевић, организатор програма у Културно-образовном центру Бољевац, коселектор програма и сарадник у организацији Фестивала народног стваралаштва „Црноречје у песми и игри”,

– др Ивана Медић, музиколог, виши научни сарадник у Музиколошком институту САНУ, члан Комисије за доделу средстава за пројекте у области музике по конкурсима Министарства културе у више мандата, и 

– др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, научни саветник у Музиколошком институту САНУ, стручни сарадник више фестивала традиционалне музике.

Модератор округлог стола биће др Данка Лајић Михајловић, координатор радног пакета “Safeguarding of Music as Cultural Heritage: Aspects of Institutionalisation and Technologisation” пројекта APPMES.

Срдачно Вас позивамо да присуствујете овом догађају, као и да активно учествујете у размени искустава и ставова. 

#fondzanauku #appmes

20 February 2023

Драге колеге, сарадници и пријатељи!

Позивамо Вас на наредно предавање на Форуму Музиколошког института САНУ:

Карстен Винтер

“AGENCY” ФЕСТИВАЛИ У ДОБА МУЗИЧКИХ ЕКОСИСТЕМА

Понедељак, 27. фебруар 2023. године, 

с почетком у 12 сати

Соба 410, IV спрат

Музиколошки институт САНУ, Кнез Михаилова 36, Београд

Предавање ће бити одржано на енглеском језику.

РЕЗИМЕ

У овом предавању представићу преглед развоја концептуалног оквира „музичког екосистема“ у оквиру развоја медија и фестивала, како бих омогућио боље разумевање процеса који трансформишу музику, културу, економију и друштво. Појам “agency” фестивала  односи се на специфичну форму музичког “showcase” фестивала с конференцијама (фестивала чији је програм састављен од наступа неетаблираних музичара пред представницима музичке индустрије). Ови фестивали развијени су када су организатори фестивала уочили да посетиоци, поред тога што посећују концерте и конференције, користе временско-просторне оквире фестивала за упознавање и успостављање пословних односа које не могу да остваре у дигиталном окружењу у којем примарно раде. Омогућавање простора за представљање, едукацију и умрежавање преобликује фестивале у “agency” фестивале. С друге стране, на основу свог предавачког и истраживачког искуства са студентима џез, рок и поп музике, увидео сам да млади музичари често скрећу пажњу на то да им недостају прилике за усавршавање и образовање као музичких професионалаца у њиховој умреженој реалности економије дигиталне музичке културе. Пошто концепт “agency” фестивала карактерише тежња ка инклузивности, они постају структурално све важнији за будућност музике и за промоцију младих музичара и музичких професионалаца. Имајући ово у виду, представићу “agency” фестивале у описаном контексту и објаснити њихову важност за музички екосистем. Најзад, појаснићу концепт музичког екосистема, као појам који иде преко уобичајених интереса музичке индустрије ка прецизнијим објашњењима релација између актера из различитих поља (нпр. музичара посвећених различитим жанровима, актерима у индустрији, делатницима на пољу културне политике, научним истраживачима, едукаторима, слушаоцима итд.) и њиховој међусобној сарадњи ка стварању једнакости, инклузивнијег и  одрживијег радног окружења. 

БИОГРАФИЈА

др Карстен Винтер је редовни професор менаџмента у медијима и музици на Институту за новинарство и истраживање комуникација (IJK) на Универзитету за музику, драму и медије у Хановеру (HMTMH). Главна поља његовог истраживања су стратешки менаџмент у медијима и музици, студије културе и развој медија. Тренутно ради на истраживању концепта „музичког екосистема“ у односу на “agency” фестивале у оквиру пројекта “Јачање дијалога о музици” (“Strengthening the dialogue on music”), који подржава програм Музика покреће Европу (Music Moves Europe) Европске уније. Између осталог, Винтер је оснивач и председник Друштва за музичку индустрију и истраживање музичке културе (Society for Music Business and Music Culture Research, GMM e. V.), суоснивач и члан одбора Међународне асоцијације за истраживање музичке индустрије (International Music Business Research Association  – IMBRA), коуредник серије књига “Годишњак истраживања музичке индустрије и музичке културе” (“Yearbook for Music Business and Music Culture Research”), као и заменик уредника “Међународног часописа за истраживање музичке индустрије” (“International Journal of Music Business Research”).

Модераторка: др Марија Маглов

*Предавање је организовано у оквиру пројекта “Примењена музикологија и етномузикологија у Србији” – “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” (APPMES; бр. 7750287), уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

#fondzanauku #appmes #programideje

31 January 2023

Позивамо вас на бесплатан концерт солистичке и камерне музике академика Властимира Трајковића и промоцију његове монографије „Музика” (издање САНУ, ур. Марко Д. Алексић, 2022), у четвртак 2. фебруара 2023. године, у Галерији САНУ, с почетком у 18 часова. 

Извођачи:

Ана Маринковић Мујезиновић, гитара

Владимир Глигорић, клавир

Марко Сарић, гитара

Душан Панајотовић, виолина

Катарина Милошевић, флаута

Владимир Милошевић, клавир

О књизи говоре:

др Јелена Јовановић, испред Одељења уметности САНУ

др Јелена Јанковић-Бегуш, у име Уређивачког колегијума

Милош Трајковић, композитор, директор МШ „Мокрањац” 

Писмено обраћање: академик Иван Јевтић 

Организатори:

Галерија САНУ

Одељење уметности САНУ

Одбор за заштиту српске музичке баштине САНУ 

МШ „Мокрањац” Београд

Музиколошки институт САНУ, пројекат Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES, бр. 7750287, који финансира Фонд за науку Републике Србије.

Захваљујемо се колегиници Неди Беблер на помоћи око припреме програма.

#fondzanauku #appmes #programideje

30 December 2022

С великим задовољством вас обавештавамо да је објављен нови, 33. број међународног научног часописа “Музикологија/Musicology” (II/2022)! 

https://muzikologija-musicology.com/…/MM/issue/view/no-33

Главна тема овог издања, коју је уредила др Марија Думнић Вилотијевић, је “Звучно наслеђе у етномузикологији и музикологији”. Заједно са радовима објављеним у рубрици Varia, који доносе резултате разноликих музиколошких, етномузиколошких и мултидисциплинарних истраживања музике, ово издање броји 12 оригиналних студија аутора и ауторки из Србије, Португалије, Словеније, Турске и Италије, као и пет приказа и In memoriam посвећен колегиници Селени Ракочевић.

Честитке др Данки Лајић Михајловић, главној и одговорној уредници, др Бојани Радовановић, секретару часописа, и свима који су допринели објављивању овог броја!

Објављивање издања финансијски су помогли Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Сокој и Фонд за науку Републике Србије. 

#mpntr #sokoj #fondzanauku #appmes #programideje

_____

It is our immense pleasure to inform you that the issue no. 33 of the international scientific journal “Музикологија/Musicology” (II/2022) is now published! 

https://muzikologija-musicology.com/…/MM/issue/view/no-33

The Main theme for this issue, edited by Dr Marija Dumnic Vilotijevic, is dedicated to the “Sound Heritage in Ethnomusicology and Musicology”. Together with the Varia section, which presents rich results of musicological, ethnomusicological, and otherwise multidisciplinary approaches to music research, the publication encompasses 12 original studies written by authors from Serbia, Portugal, Slovenia, Türkiye, and Italy, as well as 5 reviews and an In memoriam to our late colleague Selena Rakočević.

We congratulate Dr Danka Lajić Mihajlović, the Editor-in-Chief, Dr Bojana Radovanović, Editorial Assistant, as well as all the other contributors to the issue.

The realisation of this issue was financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Sokoj, and the Science Fund of the Republic of Serbia.

11 December 2022

U okviru panela “Aktuelna istraživanja u primenjenoj muzikologiji” na  13. međunarodnom simpozijumu “Muzika u društvu” u Sarajevu, saradnici Instututa msr Marija Maglov, dr Vanja Grbović, dr Bojana Radovanović, msr Teodora Trajković, msr Miloš Bralović i msr Miloš Marinković predstavili su deo istraživanja na projektu “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society”, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.

#fondzanauku

#appmes

#programideje

13 September 2022

It is our great pleasure to announce that our journal Muzikologija-Musicology (ISSN 1450-9814 eISSN 2406-0976) https://muzikologija-musicology.com/index.php/MM has been accepted for SCOPUS. The Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) has reviewed our peer-reviewed, open access journal and approved it for coverage. According to the reviewers, the journal has scholarly relevance as evidenced by citations in other journals currently covered by Scopus; the content of the articles is consistent with the scope and aims of the journal; and  peer review type is clearly stated and is supported by appropriate reviewer guidelines.

All recently accepted titles will be listed separately in the Scopus Title list within 1 month after acceptance.

Congratulations to our Editor-in-Chief Dr Danka Lajić Mihajlović, Editorial Secretary Dr Bojana Radovanović, the Editorial Board and the International Editorial Council! 

The journal is also included in the Web of Science (WoS) – Clarivate, RILM, DOAJ, ProQuest and other international bases. The publication of this journal is supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development  of  the  Republic  of  Serbia, SOKOJ – Organisation of Music Authors of Serbia and the Science Fund of the Republic of Serbia (project APPMES).

31 August 2022

At the 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society (Athens, 22-26 August 2022), our REEM/BASEES Study Group was represented by two panels in memoriam Katy Romanou (1939-2020), an outstanding Greek musicologist and a long-term friend and collaborator of REEM/BASEES. Both panels were aligned with the main theme of the Congress, ‘Music across Borders’. In the first panel, ‘On Serbian Music’, three associates of the Institute of Musicology SASA (Dr Ivana Medić, Dr Biljana Milanović and Dr Melita Milin) presented papers concentrated on topics initiated by Romanou, including the interactions between music and politics, changing borders in Southeast Europe, the activities of music institutions in such conditions, and the efforts of Serbian musicians to catch up with the West. This panel was sponsored by the Serbian Science Fund (project APPMES). The participants on the second panel, ‘Under the Spell of Russian Music’ were Dr Katerina Levidou (National and Kapodistrian University of Athens), Dr Rutger Helmers (University of Amsterdam) and Dr Viktoria Zora (University of London). They presented papers on three different cases of Russian music crossing cultural boundaries in the late-nineteenth and twentieth centuries, exploring questions of empire, nationalism, and diaspora. The lively discussions were led by Dr Philip Ross Bullock (Oxford), a long-standing convener of REEM/BASEES.

26 July 2022

Na 46. Svetskom kongresu Medjunarodnog saveta za tradicionalnu muziku (ICTM) saradnice Muzikološkog instituta SANU prezentovale su sedam radova (1 samostalni i 6 u okviru dva panela: “Traditional Music and Dance Industries in Serbia and Yugoslavia from the mid-19th Century to the Present Day” i “Labeling National Identity: Serbian Folk Music, Military Bands and Orthodox Church Chant on 78 rpm Gramophone Records”) i učestvovale na radnim sastancima Studijskih grupa ICTM (za primenjenu etnomuzikologiju, za nematerijalno kulturno nasledje itd.) Učešće na kongresu u Lisabonu finansirano je kroz projekat APPMES u okviru programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije.

21 July 2022

Седам сарадница Музиколошког института САНУ учествује на 46. светском конгресу Међународне асоцијације за традиционалну музику (ICTM) у Лисабону, захваљујући подршци Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia у оквиру пројекта APPMES, финансираног кроз програм ИДЕЈЕ. На слици: др Ивана Медић, др Наташа Марјановић, др Марија Думнић Вилотијевић, др Биљана Милановић и др Данка Лајић Михајловић.

16 December 2021

На данашњи дан, пре тачно 73 године, Музиколошки институт САНУ је започео са радом, захваљујући залагању, визији и упорности академика Петра Коњовића. Симболично, баш на данашњи дан, др Ивана Медић је у просторијама  Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia преузела примерке Уговора о финансирању трогодишњег пројекта подржаног кроз програм ИДЕЈЕ, на којем ће бити ангажовано дванаесторо сарадника нашег института, као и два спољна члана. Веома смо срећни што отварамо ново поглавље у раду Музиколошког института САНУ, уз неизмерно уважавање за све резултате које су претходни директори и сарадници остварили током 73 године континуираног деловања.